Onze werking

Na een uitgebreid intake gesprek & klinisch onderzoek wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld, waarbij je als patiënt de centrale rol inneemt tijdens de revalidatie. Kortom, u wordt als patiënt benaderd vanuit een holistische visie.
M.a.w., het lichaam valt niet op te delen in stukjes maar moet aanzien worden als één geheel, waarbij geest en lichaam als één functioneert.

Enkel op afspraak
Wat neem je mee?

Eerste
behandeling

Daaropvolgende behandelingen

Betaling

indien u deze afspraak niet nakomt dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht

Maak jouw afspraak met één van onze therapeuten